Like Father Like Son

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä

 

Mallioppiminen on yksi psykologian teoria oppimisesta. Sen kehitti amerikankanadalainen Albert Bandura. Yksinkertaisesti se tarkoittaa, etta opimme paljon asioita tarkkailemalla muita. 1960- luvun alussa Bandura teki kuuluisan Bobo-nukke kokeen, jossa tarkkailtiin 3-6 -vuotiaiden lasten oppimista Stanfordin yliopiston lastentarhassa. Ta ssa kokeessa lasten leikkihuone oli ta ynna leluja, ja aikuinen siella lo i isoa Bobo-nukkea nuijalla lapsijoukon edessa ! Toisessa ryhma ssa aikuinen na ytti taas rauhanomaista mallia. Kolmannessa ryhma ssa aikuinen ei lyo nyt nukkea, vaan suullisesti puhui agressiivisesti ja loukkaavasti nukelle. Testi osoitti selva sti kuinka useimmat lapsista, jotka altistuivat aggressiiviselle mallille, toimivat todenna ko isemmin
aggressiivisesti kuin ne lapset, jotka eiva t olleet altistuneita ta lle mallille. Kun tytta remme oli kolmevuotias ja minulla oli selka vena hta nyt, ka velin hetken aikaa selka ko yryssa ja toinen ka si sela n takana. A itini joka sattui olemaan paikalla ihmetteli miten tytta reni ka veli pian samalla tavalla, selka ko yryssa ja toinen ka si sela n takana. Se oli aika huvittavan na ko ista! Opimme paljon lapsena vanhemmiltamme niin hyvia kuin joskus huonojakin tapoja. Mallista oppiminen ei pa a ty kuitenkaan lapsuuteen. “Oppiminen on kaksisuuntaista: me opimme ympäristöstä, ja ympäristö oppii omista toimistamme ja on niiden muokkaama.” (Albert Bandura). Ta ma n pa iva n maailmassa on paljon vastakkainasetteluja ja erimielisyyksia . Sosiaalisessa mediassa erityisesti puuttuu usein aito toisen ihmisen mielipiteen kunnioittaminen. On selva a , etta loukkaava puhe, syyttely, pahantahtoinen liioittelu ja toisen mita to iminen vaikuttavat ihmismieleen ja ympa risto o mme lisa ten henkista ja yleista pahoinvointia. Ka yto stavat ja arvot, joita pida mme esilla muokkaavat meita . Hyvia esimerkkeja tarvitaan: ”Katsele nuhteetonta, tarkkaile rehellistä — rauhan miehellä on tulevaisuus!” (Ps.37:37). ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.” (Snl. 22:6). On taito puhua hyva a toisista ja toisille. Raamatun kymmenesta ka skysta nelja s kuuluu: ”Kunnioita isa a si ja a itia si”. unnioittamisen kulttuuri alkaa perheesta . On ta rkea a , etta moniarvoisessa maailmassa on oikeus ja vapaus olla myo s eri mielta ja ilmaista oma mielipide tai vakaumus toisia kunnioittaen. Vihan ja tuomitsemisen sijasta tarvitaan taitoa oppia kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri tavalla
ajattelevia. Apostoli Paavali kirjoittaa hyva n neuvon kristityille: ”ajatelkaa kaikkea mikä on otta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.” (Fil. 4:8) Toivotan kaikille virkista va a ja siunattua kesa a ! Toivottavasti
voimme mahdollisimman pian kokoontua turvallisesti yhteen kun pandemia helpottaa.

Hyvää Juhannusta!

Timo-pastori

 

Lataa koko Helmikuun ja Maaliskuun bulletiini:

Emmaus Summer Bulletin – Ystäväkirje 2021