About Us

The door is open. Everyone is welcome!

Ovi on auki – kynnys on matala jokainen on tervetullut!

Our Mission & Vision

Our vision and mission is to help connect people to faith

WHAT IS EMMAUS CHURCH?

We all came from somewhere and we are all on our way to somewhere. Emmaus Church was established by Finnish Immigrants. Along the way we have been joined by English speaking locals. We hope that at Emmaus everyone feels at home. Towards this goal we regularly offer Finnish, English and bilingual worship services. Similarly we conduct ceremonies; baptisms, weddings, and funerals in both languages. We aim to build an atmosphere of genuine community in our congregation. In our faith we are bound to Holy Scriptures and traditions of the Lutheran faith. In our congregation we can grow as a community and as individuals as we encourage and support each other along the ups and downs of life’s path. We are all together on this journey as we head towards the objective of a heavenly home. Our saviour Jesus has promised to be our guide: ” I am the way, and the truth, and the life.” (John 14:6) FAITH OF OUR FATHERS AND MOTHERS We have received many gifts from our parents. Thankful for their life’s work, prayers and sacrifices, we want to pass our faith onto the next generation. Children and youth are very important to us.

NEWSLETTER The Emmaus Church Newsletter is published every two months, free of charge. Send us your address and we will mail you a copy.

 

E M M A U S LUTHERAN CHURCH
S U O M I K I R K KO

“Taivaan Isän lähellä
jokainen on tärkeä.”
Virsi 503:2

INCLUSION  STATEMENT:

The door is open everyone is welcome!
Ovi on auki- kynnys on matala jokainen on tervetullut !

 

OUR PASTOR

Timo Saarinen

timo.emmaus@gmail.com

 

MIK Ä ON EMMAUSKIRKKO?

Jokainen on jostain kotoisin ja jonnekin matkalla. Emmauskirkon ovat perustaneet suomalaiset siirtolaiset. Matkan varrella joukkoomme on liittynyt myös paikallisia ja englantia äidinkielenään puhuvia seurakunta –
laisia. Toivomme, että jokainen voisi tuntea Emmauksessa olonsa kotoisaksi. Tarjoamme
siksi säännöllisesti niin suomen, englannin kuin kaksikielisiä jumalanpalveluksia. Samoin
kirkollisia toimituksia, kasteita, vihkimisiä ja hautajaisia toimitamme molemmilla kielillä.
Haluamme rakentaa seurakunnassamme yhteyttä ja välittömyyttä. Olemme uskoltamme
Raamattuun ja luterilaiseen uskonperinteeseen sitoutuneita. Seurakunnassa voimme kasvaa
yhdessä ja yksilöinä sekä tukea ja rohkaista toisiamme elämän eri vaiheissa. Matka on
yhteinen ja määränpäänä on taivaallinen koti. Vapahtajamme Jeesus itse on luvannut olla
matkaoppaamme: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” (Joh. 14:6)

ISIEN JA ÄITIEN USKO
Olemme saaneet paljon vanhemmiltamme lahjaksi. Kiitollisina heidän elämäntyöstään,
esirukouksistaan ja uhrauksistaan, haluamme olla välittämässä seuraavalle polvelle omaa
uskoamme. Lapset ja nuoret ovat meille tärkeitä.

Sunday Services

11AM EMMAUS LUTHERAN CHURCH ELCIC
6344 Sperling Ave., Burnaby, B.C.

Join Us on Zoom

Zoom logo

Mail or Call Us

EMMAUS LUTHERAN CHURCH ELCIC
6344 Sperling Ave.,
Burnaby, B.C. Canada V5E 2V4

Email Pastor Timo Saarinen

Ph. 604-521-7927

Map to

6344 Sperling Avenue, Burnaby, B.C.
Canada V5E 2V4