Osana suurempaa kertomusta

John F. Kennedy piti aikanaan kuuluisan puheen: ”Lähetämme miehen kuuhun ja tuomme hänet turvallisesti takaisin maahan vuosikymmenen loppuun mennessä!” Kennedy vieraili sittemmin NASA:ssa. Vierailun tarkoituksena oli nä hdä , miten työ kohti suurta tavoitetta eteni. NASAn kä ytä viä kulkiessaan hä n nä ki siivoojan työ ssä ä n. Kennedy meni siivoojan luokse ja kysyi
hä neltä ystä vä llisesti, mitä hä nen työ tehtä viinsä kuului. Siivooja oli vastannut spontaanisti:
”Herra presidentti, autan lähettämään miehen kuuhun!”

Vä lillä voi olla helppo kadottaa tarkoitus arkisesta työ stä tai ylipä ä nsä elä mä stä . Ihminen voi kokea, että omalla tekemisellä ei ole sen kummempaa merkitystä . Psykologit puhuvat oman minä n yhteensulautumisesta tavoitteen kanssa (goal fusion) keinona mielekkyyden saavuttamiseen. Se tarkoittaa pohjimmiltaan samaa kuin NASANn siivojan lausahdus Kennedylle. Siivooja nä ki itsensä tekemä ssä jotain hyvin merkityksellistä . Hä n ei vain lakaissut lattioita, vaan oli omalla työ llä ä n mukana suuremmassa palapelissä , lä hettä mä ssä astronauttia kuuhun.

Seurakuntaa verrataan Raamatussa Kristuksen ruumiiksi (1. Kor 12, Rm. 12), jossa jokaisella jä senellä on oma tä rkeä tehtä vä . Se, mikä voi nä yttä ä vä hä pä tö iseltä , onkin sangen merkityksellistä . Sanotaan, myö s että ”pienistä puroista kasvaa iso virta.” Kaikkia meitä tarvitaan.
Toivottavasti jokainen tä mä nkin ystä vä kirjeen lukija voi kokea oman elä mä nsä arvokkaana ja merkityksellisenä .

Raamatussa kehotetaan: ”Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.” (Kol. 3:23).

Lämpimästi tervetuloa kirkkoon ja siunattua syksyä!

Timo-pastori

Download the complete Emmaus Syyskuu Lokakuu  2022 Uutiskirje

Emmaus Syyskuu Lokakuu 2022