“Ei vapaata vangita voi”
Set free

Otsikko viittaa tutun suomalaisen (Kai Hyttinen) iskelmän ”Kurki” kertosäkeeseen. Vapaus on arvo, jota joskus pidämme itsestään selvänä. Pandemia on tuonut mukanaan paljon rajoituksia, jotka ovat vaikuttaneet muun muassa liikkumisen ja kokoontumisen vapauteen. Rajoitusten merkitys on käynyt kuitenkin selväksi. Niillä on pyritty ehkäisemään ja estämään viruksen leviämistä ja vähentämään sen uhkaa terveydelle. Tavoitteena on siis ollut, että rajoitusten kautta saataisiin vapaudet takaisin. Toki on montaa mielipidettä siitä miten asioita on hoidettu ja miten niitä pitäisi hoitaa, mutta se ei ole tämän kirjoituksen tarkoitus. Mitä vapaus pohjimmiltaan on? Vapaus merkitsee eri asioita eri ihmisille. Monille suomalaisille vapaus muistuttaa maamme itsenäisyydestä. Toisille kansoille itsemääräämisoikeudet ovat vasta tuskaisia ja kaukaisia unelmia. Sananvapaus, uskonnon-vapaus tai tasa-arvo eivät ole toteutuneet kaikkialla maailmassa. Se on myös merkittävä syy pakolaisten määrän kasvuun. Vapaan ihmisen vastakohta on orja. Vaikka entisajan orjuus on tehty laittomaksi suurimmassa osassa maailmaa, moderni orjuus koskettaa noin 40 miljonaa ihmistä. Heistä suurin osa on tyttöjä ja naisia. Pakottaminen työhön väkivallan uhalla ja prostituutio on yleisin muoto nykyorjuudessa. Kautta aikain orjan olemassaolo on määräytynyt sen mukaan, mitä hän tuottaa. Kuinka paljon hän kerää olkia pelloilta tai lastaa tiiltä, kuten israelilaiset muinoin Egyptin orjuudessa tekivät. Paitsi että moderni orjuus on suuri ongelma, myös orjuudesta nouseva ihmiskuva on voimistunut. Tämän päivän maailmassa ihmisen arvoa ja arvostusta mitataan usein pelkän tuottavuuden tai lahjakkuuden perusteella.
Vapaan ihmisen arvo ei perustu aikaan-saannoksiin tai kyvykkyyteen. Ihmisen arvo perustuu siihen, että Jumala on luonut hänet omaksi kuvakseen. Jumala ei määrittele luomaansa ihmistä tuottavuuden perusteella. Jumala rakastaa ihmistä, koska hän on luonut ihmisen ja antanut Poikansa kuolla ihmisen synnin tähden. Ihmistä voi myös orjuuttaa monenlaiset asiat: taloudelliset tekijät, riippuvuudet, päihteet jne., tai toisten mielipiteet. Paavali kirjoittaa: ”Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.” (Gal. 5:1). Kristityn vapaus on vapautta synnin siteistä ja sen kahleista. Tämä vapaus kutsuu liikkeelle ja vastuuseen. ”Rukoile ja työtä tee” on vanha hyvä neuvo ja se tähtää vapauteen.

Kuinka sinä ja minä voisimme rukoilla ja edistää vapautta ympärillämme ja omassa arjessamme?

Siunattua syksyä!

Timo-pastori

Lataa koko Syyskuun ja Lokakuun bulletiini:

Sept Oct 2021 Newsletter