The door is open. Everyone is welcome! Ovi on auki – kynnys on matala jokainen on tervetullut!

Pyhä ja arki— From sacred to everyday life

Viikossa on seitsemän päivää, joista kristillisen perinteen mukaan sunnuntai on pyhäpäivä. Sunnuntai oli Jeesuksen ylösnousemuksen päivä. Joillekin teistä lapsuudessa ja nuoruudessa vietetyn sunnuntain merkitys niin kotona kuin yhteiskunnassa oli selkeä. Silloin ei töitä tehty, mitä nyt lehmät lypsettiin ja karja ruokittiin. Pyhänä pukeuduttiin juhlavaatteisiin ja usein mentiin kirkkoon, pitkänkin matkan takaa.

Myöhemmin pyhäpäivän merkitys on vähentynyt. Työmarkkinat ovat säännelleet muutosta, jossa monien alojen työtä tehdään viikon jokaisena päivänä ja öisinkin. Kyse on myös laajemmin yhteisöllisen uskon merkityksen vähentymisestä. Kristillinen kirkko pohjoisella pallonpuoliskolla kärsii jäsenpulasta. Onneksi kirkko kuitenkin kasvaa eteläisellä puolella maailmaa.

Pyhä ja arki eivät toki tarvitse olla toistensa vastakohtia, kun asia oikein ymmärretään. Jumala on yhtä lailla arjessa läsnä. Pyhän kokemista kuitenkin kiistämättä vahvistaa niin henkilökohtaisen kuin yhteisen uskon vahvistaminen jumalanpalveluksiin osallistumalla. Hiljentyminen Jumalan edessä on myös oman hengen ja sielunhoitoa. Elämänmatkan jakaminen toisten kanssa antaa arkeen uutta voimaa.

”Jumala lähestyy ihmistä Raamatun sanan ja ehtoollisen kautta ja ihminen Jumalaa rukouksin ja lauluin. Sunnuntain kokoontumisista kristityt lähtevät arkeen auttamaan ihmisiä, rakentamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja puolustamaan heikkoja ja köyhiä.” (evl.fi)

Tervetuloa Emmauksen
jumalanpalveluksiin, sinua on ikävä!

Pastor Timo

Napsauta alla ladataksesi marraskuun 2023 uutiskirjeen:

November 2023 Newsletter