Lohtua luvassa

Marraskuun ensimma isena viikonloppuna, pyha inpa iva na , muistetaan poisnukkuneita. Kirkoissa luetaan silloin usein Jeesuksen vuorisaarnasta autuaaksijulistuksia. Yksi niista kuuluu: ”Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.” (Matt. 5:4) Jeesus julistaa autuaiksi eli onnellisiksi ja siunatuiksi surevat ja murheelliset. Se voi tuntua meista oudolta. Surun keskella oleva ihminen ei nimitta in tunne itsea a n usein kovin onnelliseksi. Surutyo ta tekeva n ihmisen kohdalla onnellisuut[1]ta voi ajatella kuitenkin myo s kiitollisuuden na ko kulmasta. La heisen poissaolo tuo mukanaan surun ja ika va n. Kiitollisuus taas syntyy siita , etta on saanut jakaa oman ela ma nsa ha nen kanssaan. Yhteisia kokemuksia muistaessa, voi tuntea kiitollisuutta, ja ymma rta a kuinka onnellinen itse asiassa on ollut. Jumalan Pyha n Henkea kutsutaan Raamatussa lohduttajaksi, ”parakletos”, kreikan sanasta lohduttaja, auttaja, vierella kulkija. Pyha Henki tekee keskuudessamme sita , mita Jeesus teki liikkuessaan maan pa a lla . Henki lohduttaa ja rohkaisee. Sen lisa ksi, etta Jumala voi suoraan sanansa ja rukouksen va lityksella kulkea surevan vierella lohduttaen, meita ihmisia kutsutaan myo s tekema a n oma osamme. ”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.” (Room. 12:15). Silla voi olla suurikin merkitys, kun on joku, jonka kanssa voi jakaa oman surun. Jeesuksen lupaus lohdutuksesta ei ole kuitenkaan rajattu ta ha n hetkeen ja ja tuleviin pa iviin. Niin kauan kuin ta ma maailma on pystyssa , tulee olemaan kuolemaa, surua ja ika va a . Jokaisesta meista ta ma aika joskus ja tta a . Pa iva t tulevat ta yteen. Mutta Jeesus lupaa omilleen jotain sellaista mita vain ha n voi antaa, ikuisen ela ma n. “Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta — enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.” (Joh. 14:1-3) Siunauksin, Timo-pastor

Download the complete Emmaus November 2022 Bulletin:

Emmaus November 2022 Bulletin