Photo by Eli Pluma on Unsplash

Arvon  mekin ansaitsemme — We are valuable

Stand up-koomikko Ismo Leikola on useasti naurattanut yleisöään vertaamalla suomalaista ja amerikkalaista kulttuuria. Esimerkiksi kuinka Amerikassa kohteliaisuudet kuuluvat arkipäivään ja Suomessa niitä jaetaan harvemmin. Kehujen ja kannustuksen niukkuutta on joskus perusteltu sanomalla, että ihminen voi luulla liikoja itsestään ja ylpistyä. Taitaa olla kuitenkin niin, että positiivinen palaute oikeaan aikaan on pikemmin rohkaisevaa, ja hyvän palautteen antamatta jättäminen taas lannistavaa.

Pyhästä Hengestä käytetään kreikankielisessä Uudessa testamentissa nimitystä rohkaisija, rinnallakulkija, auttaja, lohduttaja ja puolustaja. Raamatussa puhutaan myös rohkaisemisen armolahjasta (Room. 12:8). Tästä voi päätellä, että Jumala itse haluaa nostaa toivonsa kadottaneita ihmisiä ja auttaa jokaista löytämään oma paikkansa ja innoituksensa.

On ihmisiä, jotka kokevat jäävänsä paitsioon tai he eivät saa riittävästi arvostusta osakseen. Siksi on hyvä olla herkällä korvalla, voisinko itse olla toiselle avuksi tai rohkaisuksi. Oman arvon tunnon puute saattaa ajaa helposti myös vääränlaiseen ihmisten miellyttämiseen ja huomion saamiseen. Tärkeintä on siksi olla selvillä siitä, miten Jumala suhtautuu minuun. Jumalalle jokainen ihminen on niin arvokas, että hän antoi oman poikansa Jeesuksen kuolla ihmisen syntien puolesta, jotta saisimme elää ikuisesti. Jumalan rakkaus ei muutu ihmisen onnistumisen tai epäonnistumisen myötä. Ihminen on Jumalalle kallisarvoinen.

Siunauksin, Timo-pastori

Klikkaa alla tammikuu – helmikuu 2024 uutiskirjeeseen.:

Feb-March 2024 Newsletter – Ystäväkirje Website Version