”Keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.”

Poliitikot ja vaikutusvaltaa ka ytta va t ihmiset joutuvat mediassa nopeasti vaikeuksiin sanomisistaan. Jeesuksen ajan fariseukset koittivat saada ha net ansaan kysyma lla kuuluiko juutalaisen maksaa miehitta ja lleen Rooman keisarille veroja? Veronmaksu oli juutalaisille no yryytta va a , varsinkin kun se meni ko yha n tai tyo la isen kukkarosta Herodeksen, Pilatuksen ja kumppaneiden ylelliseen ela ma a n palatseissa. Mika li Jeesus olisi julkisesti vastustanut veroa, moni ha nen maanmiehensa olisi ollut tyytyva inen. Samalla Jeesus olisi antanut aiheen tuomita ha net keisarin vastustamisesta ja kansankiihotuksesta. Jos Jeesus olisi puolustanut keisarin veroa, ha nta olisi pidetty puolestaan uskottomana juutalaisena. Keisarin kuva kolikossa merkitsi sita , etta keisaria palvottiin jumalana. Juutalaiselle kuvan palvominen oli ha va istys. Jeesus tiesi, etta ha nen sanojaan haluttiin ka ytta a ha nta vastaan. Kylla tai ei vastaus oli ansa. Jeesuksen vastaus on  iksikin kuuluisa »Antakaa siis keisarille mika keisarille kuuluu ja Jumalalle mika Jumalalle kuuluu.» (Matt. 22:21)

Luterilaisuudessa puhutaan kahden hallintavallan (regimentin) opista. Jumala hallitsee luomaansa maailmaa maallisen ja hengellisen regimentin kautta. On maallinen hallintavalta, jossa Jumala allitsee esivallan ja sen sa a ta mien lakien kautta, pita ma lla yleista ja rjestysta ylla . Hengellinen hallintavalta on taas Kristuksen evankeliumi, joka vapauttaa ihmisen synnin vallasta, ja taistelee Jumalan sanan, ei aseiden voimalla. Na ma kaksi oppia kuuluvat yhteen, mutta niita ei voi sekoittaa keskena a n. Ihannevaltiossa ihmisella on oikeus ja vapaus harjoittaa uskonnonvapauttaan ja lmaista sita niin, etta valtio ei siihen puutu vaan turvaa sen oikeuden. Enta silloin kun esivalta ajaa lakeja, jotka ovat Jumalan sanan vastaisia tai kristityn omantunnon vastaisia? Enta jos esivalta on tyrannia tai diktatuuri, joka ei pyrika a n pita ma a n ihmisten oikeuksista huolta? Raamatussa on myo s muistutus “Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisia .” (Ap.t 5:29). Kaikkea ei tarvitse hyva ksya ja omantunnon vapaus on siksi ta rkea a . Jeesuksen vastaus fariseuksille hiljensi heida t. Kolikossa on kaksi puolta. Esivaltaa tulee totella, mutta ei palvoa, sille ei kuulu antaa kunniaa ja omaa syda nta , joka kuuluu yksin Jumalalle.

Siunauksin,

Timo-pastori

Ladata Helmikuu Maaliskuu 2023 Uutiskirje:

Emmaus Helmikuu Maaliskuu 2023 Uutiskirje