Rakkauden kesä

Rakastaa ja tulla rakastetuksi on ihmisen perustarve. Ta ma vuorovaikutus alkaa heti a idin kohdusta. Hoivan, huolenpidon ja turvallisten rajojen kokemus on lapselle rakkauden perusta. Rakkaus ei tyhjene sen romanttiseen muotoon, kuten useimmat rakkauslaulut. On monia arkisia tapoja osoittaa rakkautta. Kirjailija ja terapeutti Gary Chapman puhuu viidesta rakkauden kielesta . Ka yta nno ssa se siis tarkoittaa, etta jokainen ihminen kykenee rakastamaan jollain ha nelle ominaisella tavalla. Na ma viisi rakkauden kielta ovat: sanat, teot, lahjat, laatu-aika ja kosketus. Chapmanin mukaan ihmisella on usein yksi rakkaudenkieli ylitse muiden osoittaa rakkautta. Silti jokainen voi oppia osoittamaan ja vastaanottamaan rakkautta monin eri tavoin. Jotkut meista osoittavat rakkautta ensisijassa puhumalla ysta va llisia , rohkaisevia ja kannustavia sanoja. Toisille taas rakkaus merkitsee enemma n ka yta nno n tekoja. Joku tekee esimerkiksi mielella a n ruokaa perheelle tai isommallekin joukolle, ja osoittaa na in rakkauttaan. Se suomalainen mies, joka ei paljon puhu, mutta korjaa, kunnostaa ja ka y kaupassa, tekee rakkauden tekoja. Joillekin ominainen rakkauden kieli on lahjojen antaminen, muistaa ysta vien syntyma pa iva t, ja huomioida toinen antamalla jotain erityista ha nelle. Nelja ntena rakkauden kielena on laatu-aika. Yhdessa vietetty aika on tapa osoittaa rakkautta ja vastaanottaa sita . Viides rakkauden kieli Chapmanin mukaan on fyysinen kosketus. Ta ma tarkoittaa muutakin kuin parisuhteessa osoitettua la heista rakkautta. Toisille on hyvin ominaista halata, tai taputtaa olkapa a lle tai puristaa la mpima sti ka tta . Erityisesti parisuhteessa, on hyva oppia tuntemaan minka laista rakkauden tapaa, kielta itse kukin ka ytta a , ja mita toinen ja itse tarvitsee. Ristiriita voi tulla siita , etta ei huomaa puolison tarpeita, vaan ajattelee niiden olevan samanlaisia kuin itsella . Rakkauden kielia voi onneksi oppia lukemaan, niin kuin muitakin ajan kanssa. Joku on sanonut, jos sinulla ei ole muuta tekemista , niin rakasta. Rakastaminen ei ole kuitenkaan aina helppoa. Ihminen tarvitsee siksi rakkautta, joka on on ta ydellista , ikuista ja kesta va a . ”10Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.11Rakkaat ystävät!

Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.” (1. Joh. 4:10-11) Siunausta, Timo-pastori

Rakkauden kesä

Download the complete Emmaus July-August  2022 Bulletin:

Emmaus July August Bulletin